JFK21 - Mærkesager

14 Nej Til Krig

Nej til krig.
Mads Palsvig - formand for JFK21

Det danske Forsvar skal kun udøve forsvar.

Danmark kan ikke deltage i krige, medmindre et flertal i befolkningen har afgjort det ved en folkeafstemning + efterfølgende godkendt ved et flertal i FN. Danmark kan naturligvis forsvare et direkte angreb.

Alle der stemmer for at angribe et andet land stiller sig til rådighed for militærtjeneste.

NATO-landene pålægges i fællesskab at betale for en fuldstændig reetablering af ødelagte bygninger og natur i de lande, de har angrebet – så vidt muligt med brug af lokalt erhvervsliv. NATO-landene hensætter passende beløb til investering i studier i, hvorledes man renser naturen for effekten af våben, man har brugt.

Alle lande – også NATO-landene – skal overholde Genève-Konventionen for krigsførelse. Borgere fra alle lande – også NATO-landene – skal kunne retsforfølges for krigsforbrydelser ved den internationale domstol i Haag.

Økonomiske sanktioner mod lande med tortur og dødsstraf.

Det er skammeligt, at Danmark har deltaget i samtlige beviseligt ulovlige, krigsforbryderiske, plyndringskrige startet af USA og NATO i de sidste 15 år. Alle disse krige har det tilfælles, at de er blevet startet på en intens kampagne af beviselige medieløgne. Det må slutte, og der skal nedsættes en kommission, der undersøger, om der er foretaget tilstrækkeligt med kriminelle handlinger til at sigtelse kan rettes for den internationale domstol i Haag. Dette gælder helt specifikt politikere og ledende personale i medieverdenen.

Følg Gruppen for Mærkesag Nr 14

Kontakt

Hovedkontor - København
Skodsborgvej 188A, 2850 Nærum
Tir. og lør. kl. 15:00-18:00
E-mail: info@jfk21.dk
/ nyemedlemmer@jfk21.dk
Tlf.: +45 5252 7801

Regionalkontor - Aarhus

Bindingsværket, Nørre Allé 22a Baghuset, 1. sal
8000 Aarhus C
Fredage kl. 17:00-21:00
E-mail: aarhus@jfk21.dk
Tlf.: +45 9180 4106

Regionalkontor - Sønderjylland
Bredevadvej 5
6372 Bylderup-Bov
Onsdage kl. 16:00-20:00
E-mail: sonderjylland@jfk21.dk
Tlf.: +45 2972 2174

Regionalkontor - Hadsund
Storegade 39
9560 Hadsund
Lige onsdage kl. 17:00-19:00
E-mail: hadsund@jfk21.dk
Tlf.: +45 2070 1003

Regionalkontor - Nyborg
GuldGruben, Wilsonsgade 17A
5800 Nyborg
Torsdage kl. 15:00-17:00
E-mail: nyborg@jfk21.dk
Tlf.: +45 6331 0799 (fastnet)

Website
Email: site@jfk21.dk