JFK21 - Jura

Herunder findes relevante love og bekendtgørelser evt. med kommentar

Ønskes hjælp til at afgive en vælgererklæring så kontakt gerne Kristian Larsen, bestyrelsen,
mob: +45 55219923, email: kristian.larsen@jfk21.dk eller se vores Vejledning
BEK nr 359 af 04/04/2019
BEK 359

Bekendtgørelse om information og samtykke i forbindelse med behandling og ved videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v.

INGEN behandling, hverken “vaccine”, test, mundbind og faktisk heller ikke afspritning kan kræves på steder som udfører sundhedsfaglig behandling.

LOV nr 2098 af 25/11/2021
LOV 2098

Lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for covid-19 m.v.

Her er det værd at bemærke at det ikke gælder samarbejde mellem to virksomheder eller CVR numre

LOV nr 285 af 27/02/2021
LOV 285

Lov om epidemier m.v. (epidemiloven)

BEK nr 304 af 27/02/2021
BEK 304

Bekendtgørelse om alment farlige sygdomme

LOV nr 783 af 04/05/2021
LOV 783

Lov om MitID og NemLog-in

BEK nr 1778 af 01/09/2021
BEK 1778

Bekendtgørelse om MitID til privatpersoner

JFK21 - Jorden Frihed Kundskab
Kontakt

Hovedkontor
Nørre Allé 22A, 1.sal
8000 Aarhus C
E-mail: info@jfk21.dk
/ nyemedlemmer@jfk21.dk
Tlf.: +45 5252 7801

Regionalkontor - Aarhus

Bindingsværket, Nørre Allé 22a Baghuset, 1. sal
8000 Aarhus C
Fredage kl. 17:00-21:00
E-mail: aarhus@jfk21.dk
Tlf.: +45 9180 4106

Regionalkontor - Hadsund
Storegade 39
9560 Hadsund
Åben efter aftale
E-mail: hadsund@jfk21.dk
Tlf.: +45 2070 1003

Website
Email: site@jfk21.dk