JFK21 - Covid-19

Oversigt over forløb af betydningsfulde love, BEK mm. samt links

Ønskes hjælp til at afgive en vælgererklæring så kontakt gerne Kristian Larsen, bestyrelsen,
mob: +45 55219923, email: kristian.larsen@jfk21.dk eller se vores Vejledning

Covid-19 Tidslinjen

Historisk tidslinje mht. love/BEK/dok. under nuværende situation med Covid-19

11. marts 2020

Start af Covid-19

Pandemiens officielle begyndelse forekom.
Hasteloven i form af Epidemiloven blev dog først dannet d. 18. marts med en solnedgangsklausul d. 1. marts 2021.

Aftaleteksten til den daværende Epidemilov kan ses her:
https://sum.dk/Media/E/C/aftaletekst-om-ny-epidemilov-18122020.pdf

Epidemiloven har dannet grundlag for de mange bekendtgørelser, der gradvist er blevet dannet, fornyet såvel som forældet (”Historisk”). Disse BEK kan ses opdateret hos...

1) Frihedsbevægelsens Fællesråd: https://fritaget.fbf.one/mundbindogvisir/
Som også har udviklet en App 'Fritaget': https://fritaget.fbf.one 
(er i skrivende stund også godkendt som app via Google Play)

2) dkdox: https://dkdox.tv/
Som har samlet al jura omkring Covid-19 og udviklet et lille program som online opretter dit 'Fribevis'https://dkdox.tv/fribevis/#/

2. april 2020

Straffelovens §81 d

Folketinget vedtog en række ændringer i straffeloven, herunder straffelovens §81 d. Denne lov gjorde det bl.a. muligt at kunne fordoble en persons straf, hvis sagen er i forbindelse med Covid-19 situationen.

Læs her artikel med referencer og links til LBK nr 1650 af 17/11/2020 (Straffeloven) :
https://www.kromannreumert.com/Nyheder/2020/04/COVID-19-Folketinget-indfoerer-hjemmel-for-firedobbelte-boeder-og-faengsel-i-op-til-20-aar

11. november 2020

PCR-testen dømt ude

Lisbon Court of Appeal dømmer PCR-testen ubrugelig.

Link: https://www.theportugalnews.com/news/2020-11-27/covid-pcr-test-reliability-doubtful-portugal-judges/56962

19. november 2020

LOV nr 1641

LOV nr. 1641 af 19/11/2020 gjorde det muligt for en arbejdsgiver at påbyde lønmodtagerne en Covid-19 test:

Link: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1641

27. januar 2021

Europarådet

Europarådets retningslinjer vedrørende Covid-19 vacciner:
Parliamentary Assembly of the Council of Europe
'Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations'

7.3.1 ensure that citizens are informed that the vaccination is NOT mandatory and that no one is politically, socially, or otherwise pressured to get themselves vaccinated, if they do not wish to do so themselves.

7.3.2 ensure that no one is discriminated against for not having been vaccinated, due to possible health risks or not wanting to be vaccinated.

Link: https://pace.coe.int/en/files/29004/html

16. februar 2021

Stop Udgangsforbudet!

Distriktsdomstolen i Haag (Holland) beordret landets regering til øjeblikkeligt at stoppe et natligt udgangsforbud fra klokken 21.00 til 04.30 hver dag.

Link: https://www.berlingske.dk/internationalt/hollandsk-domstol-kraever-udgangsforbud-stoppet-af-regeringen

1. marts 2021

BEK nr 304

SARS-CoV-2 (Covid-19) blev klassificeret til en kategori a virus, dvs. fra at være en del af de smitsomme sygdomme (kategori b) til at være en del af de alment farlige sygdomme. Desuden blev influenzaen ligeledes klassificeret til en alment farlige sygdom.

Link: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/304

1. marts 2021

Epidemiloven Permanent

Den ny epidemilov blev permanent efter et bredt flertal i Folketinget d. 23. februar vedtog den.

Link: https://sum.dk/nyheder/2021/marts/information-om-viderefoerelse-af-bekendtgoerelser-i-medfoer-af-epidemiloven

10. marts 2021

Tryghedsloven Forslag

En mulig 'Tryghedslov' kan muligvis snart blive vedtaget af Folketinget. Denne lov giver politiet mulighed for at foretage generelle opholdsforbud, hvis der er udvist 'utryghedsskabende' adfærd.

Link til forslaget: https://www.ft.dk/ripdf/samling/20201/lovforslag/l189/20201_l189_som_fremsat.pdf

12. marts 2021

Nanna Fri Fængslet

En 30-årig mor, Nanna Fri, blev idømt to års fængsel i Københavns Byret som følge af bl.a. hendes corona-relateret ytringer til en demonstration d. 9. januar 2021 på Rådhuspladsen. Denne straf inkluderede Coronabestemmelsen om dobbelt straf, dvs. straffelovens § 81d.

OBS: Sagen vil formodentligt blive anket til landsretten, hvilket ligeledes vil blive opdateret på denne tidslinje.

Link: https://www.berlingske.dk/samfund/kvinde-holdt-tale-ved-demo-nu-skal-hun-to-aar-i-faengsel

22. marts 2021

Coronapas

Folketinget blev enige om en Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark fra d. 6. maj 2021, hvorved Coronapasset inkluderer. Hertil blev det indgået, at der skulle være en ”solnedgangsklausul” til andre aktiviteter end turisme og rejser:

Link: https://www.regeringen.dk/media/10365/aftale-om-udmoentning-af-genaabning-pr-6-maj-2021.pdf

8. april 2021

Weimar Dommen

Weimar District Family Court forbød bl.a. Weimar skoler at kræve maske og/eller deltagelse i SARS-Co-V-2 antigen-test af de studerende.

Link: https://int.artloft.co/why-was-the-weimar-germany-sensationalist-judges-house-searched/

17. maj 2021

Fjerner Krav Om Masker

Regeringen i Storbritannien fjerner kravet om masker for elever på uddannelsesinstitutioner. Denne beslutning er bl.a. dannet på baggrund af den seneste videnskab og dens tilhørende konklusioner af maskers indflydelse ift. overførelsen af Covid19.

Link: https://www.gov.uk/government/news/face-coverings-no-longer-required-in-schools-and-colleges-from-17-may

19. maj 2021

Landsret afviser § 81d

Østre Landsret afviser at dømme for straffelovens paragraf 81d, som byretten ellers havde givet en 24-årig mand, der havde kastet med sten (og råbt skældsord) mod politiet til en demonstration omhandlende Coronavirussen d. 9. januar 2021.

Link: https://www.berlingske.dk/samfund/landsret-afviser-at-domme-for-saerlig-coronaparagraf-det-her-er-formentlig

26. maj 2021

Senat forbyder finansiering af kinesisk forskning

US Senate chamber forbyder finansiering af ‘gain-of-function research’ i Kina. Dette blev foreslået af Sen. Rand Paul, idet Dr. Fauci entydigt afviste, at National Institutes of Health (NIH) har haft et samarbejde med Wuhan institute of Virology.

Link: https://www.washingtonexaminer.com/news/senate-cheers-paul-gain-function-amendment-passes

Dette er bl.a. på trods af, at det videnskabelige tidsskrift PNAS påpeger det modsatte:
“Overall, the results from these studies highlight the utility of a platform that leverages metagenomics findings and reverse genetics to identify prepandemic threats. For SARS-like WIV1-CoV, the data can inform surveillance programs, improve diagnostic reagents, and facilitate effective treatments to mitigate future emergence events.
However, building new and chimeric reagents must be carefully weighed against potential gain-of-function (GoF) concerns.”

(...)
Acknowledgments
We thank Dr. Zhengli-Li Shi of the Wuhan Institute of Virology for access to bat CoV sequences and plasmid of WIV1-CoV spike protein. Research was supported by the National Institute of Allergy and Infectious Disease and the National Institute of Aging of the NIH under Awards U19AI109761 and U19AI107810 (to R.S.B.), AI1085524 (to W.A.M.), and F32AI102561 and K99AG049092 (to V.D.M.). Human airway epithelial cell cultures were supported by the National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease under Award NIH DK065988 (to S.H.R.). Support for the generation of the mice expressing human ACE2 was provided by NIH Grants AI076159 and AI079521 (to A.C.S.).”
Link: https://www.pnas.org/content/113/11/3048

29. maj 2021

Sagsøger hospital der kræver vaccine

117 medarbejdere sagsøger hospitalet ’Houston Methodist’, da hospitalet kræver, at de lader sig vaccinere med en betinget godkendt vaccine (Emergency use authorization) mod COVID-19, dvs. en eksperimentel vaccine.

Link: https://abcnews.go.com/US/117-employees-sue-houston-methodist-hospital-requiring-covid/story?id=77977011

9. juni 2021

Østre Landsret afviser straffelovens §81 d igen

Østre Landsret afviser straffelovens §81 d igen. Nanna Fri fik skåret 22 måneder af sin fængselsstraf (60 dage i stedet for 2 år) og blev løsladt. Samtidig har hun krav på erstatning, fordi hun har været fængslet i 72 dage for meget i Vestre Fængsel i København.

Link: https://www.berlingske.dk/samfund/nanna-skov-hoepfner-lettet-jeg-har-det-helt-vildt-retfaerdighed-er-sket-i

14. juni 2021

Udfasning af værnemidler og Coronapas

Udfasning af værnemidler og gradvis udfasning af Coronapas. Fra d. 14. juni vil kravet om værnemidler ophøre, dog undtagen i den kollektive trafik når man står op.

Link: https://nyheder.tv2.dk/samfund/2021-06-10-fra-fredag-og-frem-til-1-oktober-bliver-alle-restriktioner-udfaset-faa

I aftaleteksten er der stadigvæk blevet lavet en ’politisk kattelem’. Aftalepartierne er blevet enige om, at hvis epidemien udvikler sig i en ”bekymrende” retning ift. smittestigning eller ”bekymrende” varianter, så kan restriktionerne genindføres.

Link: https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2021/06/Endelig-Aftale-om-yderligere-udfasning-af-restriktioner-mv.-fra-den-11.-juni-2021.pdf

14. juni 2021

Vælg Vaccine eller Job

Forbundsdommer (Federal judge) i Texas afgør, at medarbejderne fra hospitalet ’Houston Methodist’ skal lade sig vaccinere eller miste sit job. Afgørelsen om en obligatorisk COVID-19 vaccine for medarbejderne på hospitalet vil formodentligt blive appelleret af sagsøgerne.

Link: https://childrenshealthdefense.org/defender/texas-healthcare-workers-forced-get-covid-vaccine-lose-jobs/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=d23d97a3-a34f-4b9f-82b0-5a034097b363

11. juli 2021

Dom til Youtube i Tyskland

En domstol i Dresden har afgjort, at Youtube skal have en bøde100.000 Euro for at slette en Corona-relateret video.

Link: https://www.welt.de/politik/deutschland/article232421961/OLG-Dresden-verhaengt-100-000-Euro-Ordnungsgeld-gegen-YouTube.html

14. juli 2021

Tvangs-vaccination implementeres i Europa

Frankrig og Grækenland vil gøre Covid-19 vaccination til et krav for sundhedspersonale, der er i nærkontakt med udsatte segmenter i samfundet. Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har så at sige annonceret: ’No jab, no job’ for disse lønmodtagere.

Link: https://www.bmj.com/content/374/bmj.n1797

14. juli 2021

Spansk forfatningsdomstol slår fast

Nedlukninger af landet er grundlovsstridigt.                                                                                                                                  
Link: https://www.bbc.com/news/world-europe-57838615

19. juli 2021

Tvangstestning af Asylansøgere

De (sandsynligvis) svageste i samfundet kan igennem implementeret lov tvangstestet, dvs. der er i dette tilfælde tale om afviste asylansøgerne. Dette er allerede forekommet for to afviste asylansøgere med fysisk tvang via politiet.

Link: https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/blev-fastholdt-af-politiet-og-coronatestet-med-tvang/8703547

20. juli 2021

Transport i Grønland nu kun for Vaccinerede

Grønland: Kun vaccinerede må bruge offentlige transportmidler
Fra den 20. juli og frem til den 30. juli er det kun tilladt for personer, der som minimum har fået det første vaccinestik at benytte offentlige transportmidler i hele Grønland. Ved offentlige transportmidler forstås f.eks. bybusser og luftfartøjer. Skibe er ligeledes omfattet hvis de er indrettet til passagertransport og indgår i fast rutefart.

Link: https://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Nyheder/2021/07/2007_coronaregler

JFK21 - Jorden Frihed Kundskab
Kontakt

Hovedkontor
Nørre Allé 22A, 1.sal
8000 Aarhus C
E-mail: info@jfk21.dk
/ nyemedlemmer@jfk21.dk
Tlf.: +45 5252 7801

Regionalkontor - Aarhus

Bindingsværket, Nørre Allé 22a Baghuset, 1. sal
8000 Aarhus C
Fredage kl. 17:00-21:00
E-mail: aarhus@jfk21.dk
Tlf.: +45 9180 4106

Regionalkontor - Hadsund
Storegade 39
9560 Hadsund
Åben efter aftale
E-mail: hadsund@jfk21.dk
Tlf.: +45 2070 1003

Website
Email: site@jfk21.dk