JFK21 - Mærkesager

09 Grønne Afgifter På EL Og Vand Halveres.

Grønne afgifter på EL og vand halveres.
Mads Palsvig - formand for JFK21

Forbrugerne skal ikke alene bære afgiftsbyrden; den skal virksomhederne dele.

Det tabte provenu herfra søges geninddrevet af en NY Grøn Afgift på alle firmaer, der opererer i Danmark, ligeligt fordelt efter en fordelingsnøgle målt på firmaernes omsætning i Danmark de foregående fem år.
_____

Vi mennesker bliver fyldt med løgne af politikere og udenlandsk ejede “frie” medier om, at det er os mennesker, der er skyld i al den forurening, global opvarmning og destruktion af kloden, der foregår i alarmerende omfang.
Det er bevisligt løgn.
Det er virksomhederne, der er skyld i langt hovedparten af forureningen og destruktionen af naturen. Især de store multinationale selskaber.
Derfor mener vi i JFK – Jorden Frihed Kundskab, at det er på tide at virksomhederne betaler halvdelen af omkostningerne. Vi mener også, at virksomheder, der begår forbrydelser imod menneskeheden, skal tvangslukkes øjeblikkeligt. De skal ikke længere blot have mulighed for at betale sig fra det, når de en sjælden gang bliver fanget.

NB! Som alle andre forslag fra JFK – Jorden Frihed Kundskab er dette forslag indkomstneutralt.

Følg Gruppen for Mærkesag Nr 9

Kontakt

Kontor - København
Skodsborgvej 188A,
2850 Nærum
Ti.-lø. kl. 15:00-18:00
Email: info@jfk21.dk
/ nyemedlemmer@jfk21.dk
Tlf.: 52 52 78 01

Kontor - Aarhus
Bindingsværket
Nørre Allé 22, 1. sal
8000 Aarhus C
fredag kl 17:00-21:00
Email: aarhus@jfk21.dk
Tlf.: 91 80 41 06

Kontor - Sønderborg
Holtvej 10, 6470 Sydals
onsdage kl. 16:00-20:00
Email: sonderborg@jfk21.dk
Tlf.: 55 21 99 23

Kontor - Hadsund
Storegade 39, 9560 Hadsund
onsdage kl. 16:00-20:00
Email: hadsund@jfk21.dk
Tlf.: 20 70 10 03

Website
Email: site@jfk21.dk

Følg Os