Nr 7 Indkomstskat fjernes gradvist

Jorden Frihed Kundskab

 

JFK - Filosofien:

  • Er det godt for JORDEN?
  • Giver det dig mere FRIHED uden at skade andre mennesker,dyr eller natur?
  • Er det baseret på facts, KUNDSKAB og Visdom?

 

I så fald vil det som regel være JFK's politik!

Mærkesag nr 7 Indkomstskatten fjernes gradvist.

 

7. Indkomstskatten fjernes

 

• a. I stedet forhøjes arbejdsmarkedsbidraget til effektivt 33% af indkomster over DKK 120.000.

 

• b. Idet bundfradrag for arbejdsmarkedsbidrag indføres og sættes til DKK 120.000.

 

• c. Således forsvinder værdien af personlige fradrag og alle mennesker får en marginal skatteprocent på 33% ( 50 til skat+100 i indkomst= 50/150 = 1/3 = 33%) af indtægter over DKK 120.000. (0% op til DKK 120.000).

 

• d. Det er målet at arbejdsmarkedsbidraget skal fjernes fuldstændigt, i takt med at de Offentlige Finanser forbedres.

 

Således bør mennesket hverken betale rente eller indkomstskat på sigt. Virksomheder, ressourcer og forbrug beskattes i stedet.

 

-------------------

 

KOMMENTAR:

 

Indkomstskat blev i sin tid indført for at finansiere krig og betale renter. Vi ønsker absolut ikke at føre krig på nogen måde med undtagelse af selvforsvar, hvis vi bliver angrebet. Ligeledes bør mennesker slet ikke betale renter.

 

Vi ønsker at fjerne indkomstskatten, da det begrænser menneskets frihed til at råde over sin egen tid og produktion.

 

I stedet mener vi man bør beskatte forbrug, resourser og digitale pengetransaktioner.

 

I første omgang laves blot en omlægning, således at værdien af alle fradrag bliver til 0%. Og derpå en flad skatteprocent på effektivt 33% af indtægter over kr 120.000. Denne skat nedsættes løbende indtil den rammer 0%.

Copyright © All Rights Reserved