Nr 6 OMS i stedet for MOMS

Jorden Frihed Kundskab

 

JFK - Filosofien:

  • Er det godt for JORDEN?
  • Giver det dig mere FRIHED uden at skade andre mennesker,dyr eller natur?
  • Er det baseret på facts, KUNDSKAB og Visdom?

 

I så fald vil det som regel være JFK's politik!

Mærkesag nr 6 SKATTE-POLITIK "OMS i stedet for MOMS"

 

6. OMS genindføres og

 

• a. afløser MOMSen. (således minimeres administrationen ved indgående og udgående moms. OMS’en kan ikke trækkes fra, men betales automatisk digitalt ved alle i dag momspligtige transaktioner).

 

• b. En sats på 10% - 15% estimeres at ville kunne give samme provenu som Moms’en. (Specielt når medregnes at internationale kriminelle ikke længere kan få udbetalt et to-cifret mia-beløb hvert år fra Told & Skat ved at indberette fiktive fakturaer med fiktive fradrag).

 

---------------------------------

 

KOMMENTAR:

 

Største forskel på OMS og MOMS er, at OMS ikke kan trækkes fra, og betales således hver gang, der i dag betales MOMS.

 

Dette vil minimere omkostningerne på bureaukrati og regnskab. Og de mange dygtige regnskabskundige personer i landet vil fremover kunne bruge sin tid på at skabe værditilvækst i samfundet i stedet for som i dag, hvor alt for meget tid går til at unødvendig administration skabt af et alt for bureaukratisk system.

 

Der vil være mange flere arbejdspladser, specielt for regnskabskyndige, som de mange nye mindre danske virksomheder vil efterspørge, som vigtige medarbejdere eller konsulenter, når vi "sætter pengene fri" og antallet af mindre virksomheder og selvstændige vokser dramatisk, som en naturlig konsekvens af mærkesag nr 1, nr 2, og nr. 5 .

 

Denne regel om genintroduktionen af OMS er specielt vigtig, fordi som ved selskabsskatten, så vender MOMS-systemet i den grad den tunge ende nedad, og specielt den administrative byrde belaster mindre virksomheder uforholdsmæssigt meget.

 

Herudover vil det også kunne give prisfald på flere ydelser, i det mange virksomheder der i dag skal lægge 25% oveni prisen, vil kunne nøjes med kun 10% - 15%. Specielt den økonomiske gevinst på mindre administration vil forårsage en stor besparelse for danske virksomheder, hvoraf en del vil bliver sendt videre til forbrugerne.

 

NB! Forslaget er naturligvis indkomst neutralt for statens finanser. OMS - procenten skal således tilpasses et indkomst niveau, der i dag svarer til indkomsten fra MOMS'en.

Copyright © All Rights Reserved