Nr 30 Planlagt forældelse forbydes

Jorden Frihed Kundskab

 

JFK - Filosofien:

  • Er det godt for JORDEN?
  • Giver det dig mere FRIHED uden at skade andre mennesker,dyr eller natur?
  • Er det baseret på facts, KUNDSKAB og Visdom?

 

I så fald vil det som regel være JFK's politik!

Mærkesag nr 30

 

Planned obsolescence eller planlagt forældelse forbydes, straffes med bøde og/eller pålægges heftig import told.

 

 

KOMMENTAR:

 

De sidste 100 år har mulitnationale firmaer arbejdet på at profitmaximere for enhver pris, inklusive naturens og til skade for Jorden og dens resourcer. Et eksempel af mange er fotokopieringsmaskiner der er indstillet til at gå i stykker efter et vist antal fotokopieringer. Et andet er EL-pærer. Man har stadig visse steder i USA EL-pærer der blev lavet for over 100 år siden, der stadig brænder.

Copyright © All Rights Reserved