Nr 3 Overførselsindkomst

Jorden Frihed Kundskab

 

JFK - Filosofien:

  • Er det godt for JORDEN?
  • Giver det dig mere FRIHED uden at skade andre mennesker,dyr eller natur?
  • Er det baseret på facts, KUNDSKAB og Visdom?

 

I så fald vil det som regel være JFK's politik!

Copyright © All Rights Reserved

Mærkesag nr 3. "Borger-dvidende" + effektivisering af overførselsindkomstområdet.

 

Beskæftigelsespolitik

 

3. Borgerdividenden fra Pengeskabelsen slås sammen med de nuværende omkostninger på overførselsområdet til et fast minimumsbeløb ens for alle, og dermed afløses kontanthjælp, arbejdsløshedsunderstøttelse og andre overførselsindkomster med fuld kompensation. (Overførselsområdet udgør DKK 300 mia). Det vil betyde et Garanteret Minimumsbeløb til alle over 18 år på ca. DKK 10.000 pr måned efter skat. (Dette er ikke borgerløn, men udelukkende en forenkling af reglerne, og hele provenuet herfra benyttes til at løfte minimumsbeløbet til modtagerne af velfærdsydelser. Personer der modtager større beløb i dag, som for eksempel handicappede, vil bevare samme ydelse. SU-reglerne ændres ikke, idet studerende har lov til at arbejde ved siden af, reglerne om loft på indtjening for studerende fjernes).

 

--------------------

 

KOMMENTAR:

 

Det er vigtigt, at der er tale om "Borger Dividende" og ikke "Borger Løn", fordi vi har ordet "Frihed" i vores parti navn. Borger Dividende anerkender borgeren som det væsentligste og over staten og ved at give borgeren e j e r s k a b over pengeskabelsen fremfor staten, demonstreres for een gang skyld det faktum, at staten er alle os borgere i f æ l l e s k a b. "Borger Løn" indikerer at borgerne er u n d e r staten og taknemmeligt modtager almisser.

 

Der er STOR forskel på at modtage almisser og dividender!

 

Spørg Mærsk hvad han helst vil kalde sine olieindtægter.

 

Borgerdividenden fra pengeskabelsen betales til alle. Fordi alle har lige ret til den.

 

Men den enorme økonomiske besparelse ved at forenkle overførselsindkomstområdet skal kun komme de nuværende modtagere af overførselsindkomster til gode.

 

Vores skattepolitik vil rigeligt kompensere alle de danskere, der er i arbejde, og de der eventuelt ønsker at åbne selvstændig virksomhed.

 

Fjernelsen af så meget af bureaukratiet som muligt og forenklingen af reglerne på overførselsområdet, skal 100% komme de laveste satser på overførselsområdet til gode.

 

Dette vil være stærkt medvirkende til at sikre alle et værdigt liv.

 

Jorden er rig. Specielt hvis vi holdt op med at støtte politikere og virksomheder, som beviseligt destruerer den. Men mere om det i andre af vores mærkesager.

 

Man kunne se på, hvor mange penge Danmark sparer ved at flygtninge vender tilbage til de lande, vi ulovligt har tæppebombet, og så give disse gode mennesker fuld kompensation i en årrække, eventuelt som direkte økonomisk kompensation, men også til genopbygning, uddannelse og arbejdspladser. Måske kunne man bygge på erfaringer fra Kibbutzer i Israel.