Nr 27 Strafferet

Jorden Frihed Kundskab

 

JFK - Filosofien:

  • Er det godt for JORDEN?
  • Giver det dig mere FRIHED uden at skade andre mennesker,dyr eller natur?
  • Er det baseret på facts, KUNDSKAB og Visdom?

 

I så fald vil det som regel være JFK's politik!

Mærkesag nr 27 Politiet decentraliseres og kommer tættere på borgerne.

 

Politi

 

27. Politiet decentraliseres, således der bliver een politistation i hver kommune og med minimum en politibetjent allokeret til hvert sogn/lokalråd.

 

Herudover mener vi også et vigtigt retspolitisk tiltag, er at øge strafferammerne for alle former for voldskriminalitet. Og der skal være en uafhængig instans, der vurderer om politiet efterforsker voldskriminalitet i tilstrækkelig grad.

 

KOMMENTAR:

 

Lov og orden er et af fundamenterne for et velfungerende samfund. For at politiet bedst kan varetage sin vigtige opgave, mener vi at også her vil decentralisering være at foretrække. Det vil give mere nærhed og ofte et bedre beslutningsgrundlag, hvis politiet kender nærmiljøet endnu bedre end de gør i dag.

 

Desuden mener vi, det er forkert, at man i dag straffer økonomisk kriminalitet hårdere end kriminalitet imod mennesker. Og at man straffer mennesker hårdere end virksomheder. Mennesker kommer i fængsel, men virksomheder får ofte blot en bøde, eller hvis de har hjemmehørende i udlandet ofte ingen konsekvens.

 

Enhver form for bandekriminalitet slås der hårdt ned på. Al tom snak om ”dialog” og ”integration”, der har stået på i 40 år, stoppes øjeblikkeligt. Kriminalitet straffes. Basta. Alle beboere i Danmark har ret til at nyde et fredeligt liv uden at bekymre sig om bandekriminalitet.

 

 

Copyright © All Rights Reserved