Nr 24 Uddannelsespolitik

Jorden Frihed Kundskab

 

JFK - Filosofien:

  • Er det godt for JORDEN?
  • Giver det dig mere FRIHED uden at skade andre mennesker,dyr eller natur?
  • Er det baseret på facts, KUNDSKAB og Visdom?

 

I så fald vil det som regel være JFK's politik!

Mærkesag nr 24 Målsætning at alle børn bevarer nysgerrigheden og glæden ved at lære, som er medfødt.

 

Uddannelsespolitik

 

24. Folkeskolereform, hvor tre årgange slås sammen i større ”hjemmeområder” med ca 80 elever og dermed også minimum 5 – 8 lærere med store fællesrum, køkkener med undervisning og økohavebrug til eleverne. (Der er pt. 1 lærer per 10 elever i Folkeskolen).

 

• a. Børnene kommer frit/flex-tid mellem 8 – 10, hvor de har ”egen tid” til fordybelse. Undervisning mellem 10 – 14 hvor børnene bliver undervist på et niveau, der passer til dem hver især. Mellem 14 – 17 ligeledes ”egen tid” til fordybelse, sport, kunst og andet. Børnene kan gå hjem kl 14 eller blive længere, hvis de vil.

 

• b. Unge mennesker skal lære at tænke kritisk og belønnes herfor ved karaktergivningen. Samfundet har brug for unge mennesker, der kan tænke ”uden for boksen”.

 

• c. Børnene undervises med hensyntagen til hvert barns individuelle indlæringsmønster/-system således, at alle børn så vidt muligt opnår deres fulde potentiale.

 

• d. Undervisningen baseres såvidt muligt på Trivium og ikke udenadslære.

 

• e. Der skal undervises i medielogik og medieløgne og propaganda, f.eks Edward Bernays og USA aviser i 1917 før WWI.

 

• f. Der skal undervises i, hvem der finansierer begge parter i en krig.

 

• g. Al mobning er forbudt. Skoleinspektøren drages til ansvar for, at mobning ikke forekommer.

 

• h. Ligeledes lettere adgang til hjemmeundervisning og lokale mindre privatskoler i lokalrådene/sognene.

 

• i. Det undersøges om en ”pengene-følger-barnet-model” kunne virke.

 

• j. Mindst een skole i hver kommune tilbyder WIFI-fri undervisning.

 

KOMMENTAR:

 

Vi skal have en skole, hvor børnene kan lide at være. Hvor den vigtigste opgave er at bevare børns selvværd. Med selvværdet intakt er indlæring meget nemmere. Derpå skal lærerne undervises i, hvorledes man tager udgangspunkt i og viser hensyn til hvert enkelt barns indlæringssystem. Herunder om barnet er visuelt, auditivt eller kinaestetiker. Lærer bedst ved at se, høre eller gøre/røre ting. Om barnet lærer bedst om morgenen eller senere op ad formiddagen. Om barnet lærer bedst siddende eller liggende. Med mange flere udflugter og lærerige oplevelser inkluderet i undervisningen, herunder museumsbesøg, skuespil, mini-landbrug, madlavning, sløjd. Man bør såvidt muligt tage udgangspunkt i barnets interesser og undervise i forskellige fag der understøtter den interesse.

 

Når tilstrækkeligt mange lærere er uddannet i ovenstående indlæringstilgange, så tilbydes de lande vi betaler krigsskadeerstatning til at få inspiration i form af uddannelseskonsulenter i ovenstående metoder til de lande, der måtte ønske det.

 

 

Copyright © All Rights Reserved