Nr 23 Miljøpolitik

Jorden Frihed Kundskab

 

JFK - Filosofien:

  • Er det godt for JORDEN?
  • Giver det dig mere FRIHED uden at skade andre mennesker,dyr eller natur?
  • Er det baseret på facts, KUNDSKAB og Visdom?

 

I så fald vil det som regel være JFK's politik!

Mærkesag nr 23 Virksomheder skal tvinges til at rydde op efter sig.

 

Miljøpolitik

 

23. Virksomheder, der forurener, skal løbende hensætte passende beløb til at dække anslåede omkostninger til rensningen. I særligt grove tilfælde kan virksomheder tvangsopløses.

 

• a. Lettere adgang for stater til at søge erstatning hos ejerne af virksomheder, der forurener. (F.eks. venter 160.000 miner i USA på at blivet renset, idet ejerne har tømt virksomheden, der ejede minerne for værdier og ikke afsat passende beløb til rensning).

 

• b. Aktionærer i virksomheder, der forurener, hæfter solidarisk for rensningen af naturen. Der arbejdes globalt på, at man skal kunne beskatte aktionærerne 20 år tilbage i tiden, hvis ikke der blevet hensat tilstrækkelige beløb til oprensningen.

 

• c. Vejrmodifikation og geo-engineering kan principielt kun tillades af et flertal i Folketinget, og derpå godkendt af en folkeafstemning. Derpå skal hvert enkelt forsøg på at modificere vejret debatteres offentligt i Folketinget, og kræver et flertal på 2/3 af Folketingets medlemmer. Faktisk er der i Nürnbergkonventionen skrevet, at forsøg med hele grupper eller dele af befolkningen kun må foregå med individuelt indforstået samtykke. Dette gælder således også i Danmark.

 

 

Copyright © All Rights Reserved