Nr 22 Landbrugspolitik

Jorden Frihed Kundskab

 

JFK - Filosofien:

  • Er det godt for JORDEN?
  • Giver det dig mere FRIHED uden at skade andre mennesker,dyr eller natur?
  • Er det baseret på facts, KUNDSKAB og Visdom?

 

I så fald vil det som regel være JFK's politik!

Mærkesag nr 22. Landbrug skal være økologisk og GMO-frit.

 

Landbrugspolitik

 

22. Landbruget skal være 100% statskontrolleret økologisk.

 

• a. Alle pesticider forbydes.

 

• b. Landbruget lægges om til 100% GMO frit (også dyrefoder). Gerne biodynamisk.

 

• c. Vi arbejder hen imod øget fokus på at genopette økosystemer, herunder via permakultur.

 

• d. Landbrug der nedbryder topsoil/humuslaget nedlægges.

 

• e. Dyr i landbruget skal have bedre vilkår, herunder adgang til at komme udendørs.

 

• f. Dyr må ikke lide på noget tidspunkt under slagtningen.

 

• g. Landbrugsreform med lettere adgang til at opsplitte landbrug indføres, således at der kommer flere mindre landbrug.

 

• h. Bopælspligt genindføres i landbruget for ejerne.

 

• i. Planten hamp lovliggøres at udnytte til de utallige formål, den kan benyttes til, herunder som erstatning for petrokemiske produkter, stål, plactic, madvarer, tøj med meget mere. (se http://www.voteindustrialhemp.com/)

 

 

KOMMENTAR:

 

Der ansættes landbrugskyndige, der hjælper til med at genopbygge de lande Danmark har tæppebombet i de ulovlige angrebs – og plyndringskrige. Disse landbrugskyndige sendes afsted på Danmarks regning og bidrager så godt de kan, hvis det pågældende land ønsker vores hjælp, erfaring, ideer og input.

Copyright © All Rights Reserved