Nr 18 Tvangsopløsning af virksomheder, som begår forbrydelser imod menneskeheden

Jorden Frihed Kundskab

 

JFK - Filosofien:

  • Er det godt for JORDEN?
  • Giver det dig mere FRIHED uden at skade andre mennesker,dyr eller natur?
  • Er det baseret på facts, KUNDSKAB og Visdom?

 

I så fald vil det som regel være JFK's politik!

Mærkesag nr 18. Tvangsopløsning af firmaer der laver forbrydelser imod menneskeheden.

 

18. Lov om Tvangsopløsning af virksomheder, der begår forbrydelser imod menneskeheden, indføres. (F.eks. grove forureningssager eller start af krig med økonomisk vinding for øje).

 

• a. Alle virksomheder skal kunne holdes ansvarlige, hvis de ikke overholder god forretningsskik. Det skal ikke være muligt at sende ansvaret til et moderselskab udenfor Danmark. Således straffes den øverste ansvarlige i det danske datterselskab.

 

• b. Ingen mennesker eller virksomheder må eje mere end 1/10.000 del af

 

• i. Våbenproducerende virksomheder. (Man må ikke kunne blive Milliardær på at starte en krig).

 

• ii. Medicinalvare firmaer. (Der må ikke være økonomisk incitament til at øge antallet af patienter/kunder).

 

• iii. Olieselskaber. (Jordens resourcer bør fordeles så retfærdigt og ligeligt som muligt).

 

KOMMENTAR:

 

Virksomheder skal ikke længere blot have muligheden for at betale sig fra at lave forbrydelser imod menneskeheden, de skal tvangsopløses. Hvis der er et overskud, efter virksomheden har betalt fuld erstatning, går dette naturligvis til aktionærerne af pågældende virksomhed.

 

Vi mener ligeledes, at der kan opstå habilitetsproblem eller "conflict of interest", hvis nogle ejer store aktieposter i virksomheder, der tjener penge på krig. Ligeledes hvis nogle ejer store aktieposter i Medicinalvarefirmaer og Olieselskaber, vi mener, der kan være et incitament til at begå handlinger, der ikke tjener almenvellet forsåvidt angår denne type virksomheder.

 

Dybest set kan det koges ned til: Ingen bør blive milliardærer på at føre krig, forurene eller holde mennesker i evig afhængighed af medicin.

 

Multinationale firmaer skal totalt udelukkes fra genopbygningsarbejdet af de lande, de har tjent penge på at føre krig imod.

Copyright © All Rights Reserved