Nr 16 IMF-lån rentefri

Jorden Frihed Kundskab

 

JFK - Filosofien:

  • Er det godt for JORDEN?
  • Giver det dig mere FRIHED uden at skade andre mennesker,dyr eller natur?
  • Er det baseret på facts, KUNDSKAB og Visdom?

 

I så fald vil det som regel være JFK's politik!

Mærkesag nr 16 Lån fra IMF og World Bank gøres rentefri.

 

16. Alle lån fra World Bank og IMF gøres rentefrie.

 

• a. U-lande med et BNP på under USD 10.000 per person eftergives al udlandsgæld.

 

• b. U-landes Nationalbanker skal være uafhængige af Banque de France, Bank of England, Federal Reserve og andre udenlandske privatejede/kontrollerede centralbanker.

 

• c. Befolknings tilvæksten. Her sættes fokus på en kombination af gratis uddannelse i hele verden og en minimums pension til alle voksne fra de fylder 50 år (f.eks. USD 100 pr borger over 50 år om måneden). Således støttes ikke tvangsvaccinationer og sterilisationer.

 

KOMMENTAR:

 

Når et land har brug for international økonomisk støtte, er det kun hjælp, hvis landet låner rentefrit.

 

Hvis man tager rente, som IMF og World Bank har for vane, ender det med, at landet kommer i dybere økonomisk krise og ude af stand til at betale lånet tilbage.

 

Det hjælper heller ikke, at IMF og World Bank som regel afkræver en drakonisk neokonservativ økonomisk politik som betingelse for at give lånet. Betingelser som uvægerligt smadrer økonomien og enhver chance for at betale lånet tilbage. De er således til dato sket det samme, hver eneste gang IMF har hjulpet et land:

 

At landet får det værre end før, ikke kan betale lånet tilbage og ender med at privatisere/frasælge alle sine resourcer og største virksomheder til spot pris. Det er by design.

 

U-landene har allerede betalt sin gæld tilbage adskillige gange i form af høje renter, derfor bør den resterende gæld afskrives øjeblikkeligt.

 

Da I - landenes kolonier fik sin selvstændighed, blev den givet med betingelse af at deres National Bank skulle kontroleres af den tidligere kolonimagt. Dette er årsagen til at stort set alle U-Lande ikke har en passende pengemængde, og derfor er de by design helt ude af stand til at genere økonomisk aktivitet. Det er simpelthen en matematisk umulighed at genere økonomisk aktivitet, hvis landets pengemængde holdes på et minimum nærmende sig et 0 - punkt.

 

U - landshjælpen kunne man lægge om til en mindre pension til alle over 50, der ikke har mere end to børn. Det er mere humant end de tvangssterilisationsprogrammer, den globale elite forsøger at implementere i den tredie verden.

 

IMF og World Bank bør give 0% - rente lån til de lande, der har været ofre for de ulovlige angrebs – og plyndringskrige de sidste 26 år, og dermed hjælpe med en så hurtig genopbygning som muligt.

 

Ordliste:

 

BNP = Brutto National Produkt = Et lands samlede produktion.

 

IMF = International Monetary Fund.

 

Federal Reserve = Den Amerikanske privatejede Central Bank.

Copyright © All Rights Reserved