Nr 14 Nej til Krig

Jorden Frihed Kundskab

 

JFK - Filosofien:

  • Er det godt for JORDEN?
  • Giver det dig mere FRIHED uden at skade andre mennesker,dyr eller natur?
  • Er det baseret på facts, KUNDSKAB og Visdom?

 

I så fald vil det som regel være JFK's politik!

Mærkesag nr 14. Danmark kan ikke deltage i angrebskrige.

 

Udenrigspolitik

 

14. Danmark kan ikke deltage i krige, medmindre et flertal i befolkningen har afgjort det ved en folkeafstemning + efterfølgende godkendt ved et flertal i FN. Danmark kan naturligvis forsvare et direkte angreb.

 

• a. Alle der stemmer for at angribe et andet land stiller sig til rådighed for militærtjeneste.

 

• b. NATO-landene pålægges i fællesskab at betale for en fuldstændig reetablering af ødelagte bygninger og natur i de lande, de har angrebet - såvidt muligt med brug af lokalt erhvervsliv. • b. NATO-landene hensætter passende beløb til investering i studier i, hvorledes man renser naturen for effekten af våben, man har brugt med ”Depleted Uranium bullets”/forarmet uranium kugler/raketter.

 

• c. Alle lande - også NATO-landene - skal overholde Genève-Konventionen for krigsførsel.

 

• d. Borgere fra alle lande - også NATO-landene - skal kunne retsforfølges for krigsforbrydelser ved den internationale domstol i Haag.

 

• e. Økonomiske sanktioner mod lande med tortur og dødsstraf.

 

KOMMENTAR:

 

Det er skammeligt, at Danmark har deltaget i samtlige beviseligt ulovlige, krigsforbryderiske, plyndringskrige startet af USA og NATO i de sidste 15 år. Alle disse krige har det tilfælles, at de er blevet startet på en intens kampagne af beviselige medieløgne. Det må slutte, og der skal nedsættes en kommission, der undersøger, om der er foretaget tilstrækkeligt med kriminelle handlinger til at sigtelse kan rettes for den internationale domstol i Haag. Dette gælder helt specifikt politikere og ledende personale i medieverdenen.

 

Specielt USA og Danmarks destruktion af Gaddafi's "Man Made River" med uranium depleted bullets og dermed forurening i 1.000-vis af år af en vandforsyning, der fungerede som irrigering/vanding af hele den Libyske ørken samt gratis rent vand til de to fattige lande syd for Libyen: Niger og Chad, er en forbrydelse ikke kun imod det stakkels Libyske folk, men hele menneskeheden.

 

Danmark foretog 15% af disse krigsforbryderiske bombetogter.

 

Danmark skal betale krigsskadeerstatning for vores deltagelse i disse ulovlige angrebs – og plyndringskrige.

Copyright © All Rights Reserved