Nr 13 Loger forbudt for politikere

Jorden Frihed Kundskab

 

JFK - Filosofien:

  • Er det godt for JORDEN?
  • Giver det dig mere FRIHED uden at skade andre mennesker,dyr eller natur?
  • Er det baseret på facts, KUNDSKAB og Visdom?

 

I så fald vil det som regel være JFK's politik!

Mærkesag nr 13 Medlemsskab af loger forbydes for bl.a. politikere.

 

13. Medlemsskab af loger forbydes alle medlemmer af folketinget, ledende personale i administrationen, ved domstolene og alle ansatte ved politiet og militæret.

 

• a Ingen Loger skal have fast sæde i FN.

 

KOMMENTAR:

 

Befolkningen skal være helt sikker på at politikere, dommere og ledende personale i centraladministrationen og politiet og militæret er habile, tjener borgerne og ikke har nogle skjulte agendaer.

 

Derfor forbydes medlemsskab i hemmelige loger, med hemmelige regler og hemmelige målsætninger og codex at lede befolkningen.

 

Det er således et krav om at alle i disse stillinger skal offentliggøre eventuelt medlemsskab i en sådan hemmelig loge og forsikre befolkningen, at de har meldt sig ud, før de kan søge offentligt hverv.

 

En hemmelig loge er ikke en erhvervsforening, hvor man for eksempel mødes een gang om ugen og drøfter samfundsrelevante emner. Man kan sagtens fortsat være en del af almindeligt foreningsliv og have offentligt hverv.

 

En hemmelig loge er en forening af mennesker med hemmelige regler, som først bliver stillet til rådighed for medlemmerne i takt med anciennitet og de stiger i graderne. Det er også en forening, hvortil medlemmerne sværger 100% troskab. Og at logereglerne er vigtigere end velfærden af en selv, sin familie og sit land.

 

Det sidste forårsager inhabilitet, og er totalt uforeneligt med at kunne besidde offentlige hverv.

Copyright © All Rights Reserved