Nr 12 Løgnagtige politikere ekskluderes

Jorden Frihed Kundskab

 

JFK - Filosofien:

  • Er det godt for JORDEN?
  • Giver det dig mere FRIHED uden at skade andre mennesker,dyr eller natur?
  • Er det baseret på facts, KUNDSKAB og Visdom?

 

I så fald vil det som regel være JFK's politik!

Mærkesag nr 12 Løgnagtige politikere ekskluderes.

 

12. Lettere adgang til folkeafstemninger og således mere direkte demokrati forsåvidt angår de vigtigste beslutninger.

 

• a. Politikere, der stemmer stik imod det, de har lovet under valgkampen, kan ekskluderes af folketinget og påføres bødestraf.

 

• b. Politikere må ikke benytte private emails i embedsmedfør.

 

• c. Virksomheder forbydes enhver form for lobbyisme. Demokratiet er kun for mennesker.

 

KOMMENTAR:

 

Grundlovens paragraf, om at politikere "kun er bundet af sin overbevisning", er i den grad blevet brugt til at minimere det danske folkestyre.

 

Der er et demokratisk underskud i Danmark, hvor politkerne er totalt utilregnelige. De lover et før de kommer i Folketinget, hvorpå såsnart de er inde under diverse påskud, så stemmer de ofte stik imod, hvad de har lovet før valget.

 

Naturligvis vil flere folkeafstemninger og direkte demokrati, hvor det er praktisk muligt være en stor forbedring i retning af mere decentralisering og folkestyre.

 

Demos er græsk og betyder folk. Et demokrati skal kun være for mennesker og ikke for virksomheder, derfor forbydes det at virksomheder laver lobbyisme.

Copyright © All Rights Reserved