Nr 11 Habilitet indføres

Jorden Frihed Kundskab

 

JFK - Filosofien:

  • Er det godt for JORDEN?
  • Giver det dig mere FRIHED uden at skade andre mennesker,dyr eller natur?
  • Er det baseret på facts, KUNDSKAB og Visdom?

 

I så fald vil det som regel være JFK's politik!

Mærkesag nr 11 Krav om Habilitet indføres i Danmark..

 

11. Hvis en borger ønsker at klage over en modtaget service fra en offentlig eller privat virksomhed, vurderes klagen fremover af en instans, som ikke er inhabil. Pågældende instans skal have et flertal af sine medlemmer fra andre sektorer end den, der klages over. Denne opgave kunne varetages af en jury udpeget af Borgerombudsmanden.

 

KOMMENTAR:

 

I dag er foreligger der inhabilitet i stort set alle forhold, hvor en borger klager over en service modtaget fra enten en offentlig eller privat service udbyder, idet klagen som regel behandles af kolleger til den, man har klaget over. Dette er definitionen på et samfund, der prioriter inhabilitet fremfor habilitet.

 

JFK"1 - JordenFrihedKundskab vil indføre krav om habilitet, idet vi værdsætter det enkeltes menneskes ret til en retfædig og upartisk bahandling i alle livets forhold.

 

Eksempler:

 

Hvis man klager over en læge, skal det fremover ikke være et råd udelukkende bestående af læger, der vurderer klagen, men der skal være et mindretal af læger i det relevante organ, som man kan benytte til specifikke for sagen nødvendige faglige spørgsmål..

 

Hvis man klager over politiet, skal der ligeledes være et flertal af personer, som ikke er tilknyttet ordensmagten til at vurdere sagen.

 

Det samme gælder Finansrådet og alle andre lignende forhold.

 

Borgeren har simpelthen altid krav på, at de der vurderer en klage ikke er inhabile.

 

Dette er vigtigt for alle menneskers frihed i et frit samfund.

Copyright © All Rights Reserved