Nr 10 Decentralisering. Antallet af kommuner øges

Jorden Frihed Kundskab

 

JFK - Filosofien:

  • Er det godt for JORDEN?
  • Giver det dig mere FRIHED uden at skade andre mennesker,dyr eller natur?
  • Er det baseret på facts, KUNDSKAB og Visdom?

 

I så fald vil det som regel være JFK's politik!

Mærkesag nr 10 Antallet af kommuner forhøjes tilbage til 300 og 1756 sogn genoprettes som økonomiske enheder i form af lokalråd.

 

Indenrigspolitik

 

10. Antallet af regioner eller amter skal øges til 20, og antallet af kommuner forhøjes til 300. Kommunerne opdeles i lokale enheder med i alt 1756 lokalråd, der skal medvirke aktivt til samfundets drift. Alle beslutninger træffes så lokalt som muligt.

 

• a. Ca. 35 arbejdspladser foreslås udlagt fra Stat og Kommuner til hvert Lokalråd administration.

 

• b. Posthusene genåbnes med mindst et i hvert sogn, hvor man kan have sin Folkeejede Nationalbankkonto. (Således flere arbejdspladser på landet, hvor folk bor, hvilket også sparer CO2, idet der bliver mindre transport mellem hjem og arbejde).

 

• c. Borgerne får frit valg mellem virtuel service eller fysisk service af offentlige myndigheder.

 

• d. Med ovenstående økonomiske politik vil der komme øget aktivitet og beskæftigelse i det private erhvervsliv. Således søges administrationen i den offentlige sektor nedbragt ved naturlig afgang.

 

• e. Øget fokus i den offentlige sektor på overførsel af jobs fra ”kolde hænder” til ”varme hænder”. Det vil sige fra administrationen af et indtil nu stadigt stigende kompliceret regelsæt til flere jobs i aktiv service af borgerne.

 

• f. Der vil være øget adgang til deltidsjobs i den offentlige sektor. Flekstid, nedsat tid og 7/7 ordninger (7 dage arbejde og 7 dages fri) bør også gives som mulighed til de ansatte, hvor det er muligt.

 

KOMMENTAR:

 

Denne mærkesag er ekstremt vigtig for menneskets frihed.

 

Ved decentralisering vil kvaliteten af den offentlige service blive forbedret markant, fordi det hele bliver meget mere overskueligt, og de, der yder servicen, er tættere på borgeren, hvilket vil gøre det lettere at yde en god service.

 

Ligeledes vil gennemsigtigheden i kvaliteten af den offentlige service bidrage til at resourcerne bliver benyttet med større indsigt, og dermed nemmere for alle lokalt at træffe beslutninger om, hvilke opgaver der er vigtigst for hvert enkelt lokal samfund.

 

Denne mærkesag vil gøre mere for integrationen af flygtninge og immigranter, end hvad vores politikere har gjort med de sidste 40 år fejlslagne integrationspolitik. Fordi det vil give de enkelte sogn/lokalråd mulighed og økonomisk råderum/frihed til at tilpasse regionale og lokale forhold og langt bedre have mulighed for at integrere de flygtninge og immigranter, der måtte ønske at blive i Danmark. Et land der med vores krigshandlinger ikke har fortjent dem, men bør byde dem velkommen og behandle dem mere end anstændigt.

Copyright © All Rights Reserved