Et nyt parti + Stream fra Facebook

Jorden Frihed Kundskab

 

JFK - Filosofien:

  • Er det godt for JORDEN?
  • Giver det dig mere FRIHED uden at skade andre mennesker,dyr eller natur?
  • Er det baseret på facts, KUNDSKAB og Visdom?

 

I så fald vil det som regel være JFK's politik!

Mærkesager

Jorden Frihed Kundskab har en række mærkesager som alle er baseret på:

- Hvad der er bedst for JORDEN.

- Giver det enkelte menneske så meget FRIHED som muligt, sålænge det ikke skader andre mennesker, dyr og natur.

- Er baseret på en uvildig, upartisk og så objektiv som muligt undersøgelse af facts, KUNDSKAB og visdom. Mens man ser bort fra lobbyisme og enhver form for inhabilitet minimeres.

 

  • Udlændinge politik

- Stop al krigsførsel. De krige Danmark har været med i strider alle imod internationale love og konventioner, herunder Nuremberg kommissionen.

- Sig undskyld til alle lande vi har tæppebombet.

- Vi skal under ingen omstændigheder have unge mænd ind i landet fra lande vi lige har jævnet med jorden.

- Betal FULD krigsskadeerstatning til de lande vi har ødelagt.

 

  • Penge & skat

- Nationalbanken skal ejes af borgerne, eller simpelthen udsted penge fra Finansministeriet ligesom John F Kennedy gjorde med sin Executive Order 11.110.

- Borgerne skal være aktionærer i den Folkeejede Nationalbank og får løbende udbetalt 'Borgerdividende'.

- Store og små virksomheder skal bidrage ligeligt til samfundets opretholdelse.

- Indtægter fra moms, indkomstskat og virksomhedsskat udskiftes gradvist med skat på digitale pengeoverførsler, forbrug, virksomhedsomsætning og resourcer.

- Borgerne må ikke betale renter. Virksomheder må gerne betale renter.

 

  • Mennesket, sundhed og velfærd

- Naturmedicin ligestilles igen med syntetisk patenterbar pharmaceutika.

- Universiteterne skal igen undervise læger i brug af naturmedicin og sund kost.

- Læger og sundhedssystem må på ingen måde kunne påvirkes af økonomiske interesser fra den private sektor.

- Krav om habilitet introduceres i alle relationer mellem borger og offentlige og private aktører i samfundet.

 

  • Viden & Uddannelse

- Forskning og uddannelse skal slippes fri for økonomiske interesser

- Gennemsigtighed skal være et gennemgående tema for forskning.

- Uddannelser skal have plads til at uddanne studerende til at være kritisk tænkende.

 

  • Fødevare & miljø

- Danmark skal ud af Codex Alimentarius, som er styret af nogle ikke folkevalgte bureaukrater og påvirkes af big pharma og de multinationale fødevareproducenter.

- Landbruget skal omlægges til biodynamisk, økologisk og permakultur. Alle plantegifte forbydes i videst mulig udstrækning.

 

  • Krig & fred

- Danmark skal øjeblikkelig stoppe enhver deltagelse i krigsaktivitet.

- Danmark skal øjeblikkelig sige undskyld til de lande vi har angrebet og bombet i de ulovlige krige.

- Der skal være et RETSOPGØR med de skyldige.

- Vi skal ikke have mandlige flygtninge i den våbenføre alder ind i Danmark. De må hjælpes i nærområderne.

- Vi skal betale FULD krigsskadeerstatning til alle de lande vi har tæppebombet.

- Danmark vil ikke kunne deltage i en udenlandsk krig uden at et flertal i befolkningen har accepteret det ved en folkeafstemning.

- Danmark skal aktivt arbejde for at lån ydet fra World Bank og IMF er rentefrie.

- Danmark skal arbejde for at kun folkevalgte repræsentanter kan initiere ny lovgivning i EU. Således en stor forandring fra i dag, hvor en ikke folkevalgt Kommission træffer stort set alle afgørelser.

- Danmark kan ikke indgå internationale handelsaftaler, som giver udenlandske firmaer rettigheder, der sætter dansk lov ud af kraft.

- Krav om tvangsopløsning af multinationale firmaer der begår forbrydelser imod menneskeheden.

 

- Jorden Frihed Kundskab vil nationalisere centralbanken og lave en folkeejet nationalbank, der udsteder penge direkte ind på befolkningens konto i nationalbanken i form af borgerdividende. Og ikke som nu, hvor det er privatejede banker, der øger pengemængden med ca 80 Mia danske kroner om året til gavn for sig selv og deres få priviligerede storkunder.

 

- Forbud mod at mennesker betaler renter.

Vi vil kreere en folkeejet realkreditinstitution, der låner ud rentefrit til mennesker. Der er absolut ingen grund til at sætte et aktieselskab ind imellem en folkeejet realkreditinstitution og låntager og så lade aktieselskabet tage 1,15% i bidrag til sine aktionærer + renter til sine ofte udenlandske købere. I 2015 betalte danskerne 200 mia DKK i renter og bidrag. Det er der ingen grund til.

 

- Det er en menneskeret at have et sted at bo. En bolig skal således stilles til rådighed for alle borgere. Danmark har haft enorme prisstigninger på ejendomsmarkedet. Prisstigningerne er samfundsskabte helt konkret skabt af en enorm øgning af pengemængden kreeret af bankerne som gæld. Prisstigningerne på fast ejendom har staten, virksomheder og de borgere, der har haft fast ejendom, nydt godt af. De hjemløse er som regel dem, der ikke har nydt godt af disse samfundsskabte værdistigninger.

 

- Overførselsindkomstområdets administration skal forenkles, og alle besparelser bruges til at løfte de laveste satser.

 

- Selskabsskat afskaffes, (den betales alligevel kun af mindre danske virksomheder, store multinationale selskaber betaler stort set intet), i stedet indføres en digital omsætningsafgift på alle digitale pengetransaktioner.

 

- Landets styring decentraliseres, antallet af kommuner øges til 300 og sognerådene (i form af Lokalråd) skal igen være aktive i samfundets drift. Så mange beslutninger træffes af borgerne så tæt på borgerne som muligt. Såvidt muligt indføres direkte demokrati og lettere adgang til at kræve folkeafstemninger.

 

- Danmark kan ikke deltage i angrebskrige uden folkeafstemning.

 

- Naturmedicin ligestilles med syntetisk pharmaceutika. Staten hensætter beløb til nødvendig forskning i naturmedicin og stiller resultaterne til rådighed for menneskeheden.