Et nyt parti

- JordenFrihedKundskab vil nationalisere centralbanken og lave en folkeejet nationalbank, der udsteder penge direkte ind på befolkningens konto i nationalbanken i form af borgerdividende. Og ikke som nu, hvor det er privatejede banker, der øger pengemængden med ca 80 Mia danske kroner om året til gavn for sig selv og deres få priviligerede storkunder.

 

- Forbud mod at mennesker betaler renter.

Vi vil kreere en folkeejet realkreditinstitution, der låner ud rentefrit til mennesker. Der er absolut ingen grund til at sætte et aktieselskab ind imellem en folkeejet realkreditinstitution og låntager og så lade aktieselskabet tage 1,15% i bidrag til sine aktionærer + renter til sine ofte udenlandske købere. I 2013 betalte danskerne 200 mia DKK i renter og bidrag. Det er der ingen grund til.

 

- Det er en menneskeret at have et sted at bo. En bolig skal således stilles til rådighed for alle borgere. Danmark har haft enorme prisstigninger på ejendomsmarkedet. De er samfundsskabte helt konkret af en enorm øgning af pengemængden kreeret af bankerne som gæld. Prisstigningerne på fast ejendom har staten, virksomheder og de borgere, der har haft fast ejendom, nydt godt af. De hjemløse er som regel dem, der ikke har nydt godt af disse samfundsskabte værdistigninger.

 

- Overførselsindkomstområdets administration skal forenkles, og alle besparelser bruges til at løfte de laveste satser.

 

- Selskabsskat afskaffes, (den betales alligevel kun af mindre danske virksomheder, store multinationale selskaber betaler stort set intet), i stedet indføres en digital omsætningsafgift på alle digitale pengetransaktioner.

 

- Landets styring decentraliseres, antallet af kommuner øges til 300 og sognerådene (i form af Lokalråd) skal igen være aktive i samfundets drift. Så mange beslutninger træffes af borgerne så tæt på borgerne som muligt. Såvidt muligt indføre direkte demokrati og lettere adgang til at kræve folkeafstemninger.

 

- Danmark kan ikke deltage i angrebskrige uden folkeafstemning.

 

- Naturmedicin ligestilles med syntetisk pharmaceutika. Staten hensætter beløb til nødvendig forskning i naturmedicin og stiller resultaterne til rådighed for menneskeheden.

 

- Landbruget omlægges til 100% økologisk og pesticidefrit, gerne med permakultur.

 

Mærkesager

JordenFrihedKundskab har en række mærkesager som alle er baseret på:

- Hvad der er bedst for Jorden.

- Giver det enkelte menneske så meget Frihed som muligt, sålænge det ikke skader andre mennesker, dyr og natur.

- Er baseret på en fundamental forståelse af problemstillingen i hver enkelt sag baseret på Kundskab. Det vil sige uvildig og upartisk undersøgelse af facts. Mens man ser bort fra lobbyisme og enhver form for inhabilitet minimeres.

 

  • Penge & skat

- Nationalbanken skal ejes af borgerne

- Borgerne skal være aktionærer i den Folkeejede Nationalbank og får løbende udbetalt 'Borgerdividende'

- Store og små virksomheder skal bidrage ligeligt til samfundets opretholdelse

- Indtægter fra moms, indkomstskat og virksomhedsskat udskiftes gradvist med skat på digitale pengeoverførsler, forbrug, virksomhedsomsætning og resourcer.

- Borgerne må ikke betale renter. Virksomheder må gerne betale renter.

 

  • Mennesket, sundhed og velfærd

- Naturmedicin ligestilles igen med syntetisk patenterbar pharmaceutika.

- Universiteterne skal igen undervise læger i brug af naturmedicin og sund kost.

- Læger og sundhedssystem skal slippes fri fra økonomiske interesser

- Det primære fokus for læger og sundhedssystem skal være at opretholde sundhed frem for at fjerne sygdom.

- Krav om habilitet introduceres i alle relationer mellem borger og offentlige og private aktører i samfundet.

 

  • Viden & Uddannelse

- Forskning og uddannelse skal slippes fri for økonomiske interesser

- Gennemsigtighed skal være et gennemgående tema for forskning.

- Uddannelser skal have plads til at uddanne studerende til at være kritisk tænkende.

 

  • Fødevare & miljø

- Al dansk landbrug skal leve op til dét vi i dag kender som "statskontroleret økologisk".

 

  • Krig & fred

- Danmark skal være forgangsland for at begrænse flygtningestrømmen ved at påvirke årsagerne til at folk flygter.

- Danmark vil ikke kunne deltage i en udenlandsk krig uden at et flertal i befolkningen har accepteret det ved en folkeafstemning.

- Danmark skal aktivt arbejde for at lån ydet fra World Bank og IMF er rentefrie.

- Danmark skal arbejde for at kun folkevalgte repræsentanter kan initiere ny lovgivning i EU. Således en stor foandring fra i dag, hvor en ikke folkevalgt Kommission træffer stort set alle afgørelser.

- Danmark kan ikke indgå internationale (fri?)handelsaftaler, som giver udenlandske firmaer rettigheder, der sætter dansk lov ud af kraft.

- Krav om tvangsopløsning af multinationale firmaer der begår forbrydelser imod menneskeheden.

Nyhedsbrev

Hvis du ønsker løbende information, så tilmeld dig nyhedsbrevet

Ved at tilmelde dig til nyhedsbrevet giver du samtidig en støtteerklæring til JordenFrihedKundskab. En støtteerklæring angiver, at du muligvis er interesseret i at støtte partiet. Efter godt en uge vil du modtage en mail fra noreply@vælgererklæring.dk, og hvis du mener, partiet bør kunne opstille til næste valg, skal du følge anvisningerne i mailen, logge ind, via NEMID, og afgive en vælgererklæring. Det hele tager ca. 1 minut. Læs mere her...